Welkom op de website van Basisschool De Meerhoef.

Basisschool De Meerhoef is één van de 17 scholen behorende bij de stichting Veldvest. De Meerhoef is een katholieke basisschool. Op onze school zijn alle leerlingen welkom.

 

De basisschooltijd is een belangrijke periode in een kinderleven en als ouders kies je een school dan ook met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Op deze website en in de schoolgids kunt u zien en lezen waar De Meerhoef voor staat, welke uitgangspunten we hanteren en welke keuzes de school maakt om de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. Eén ding staat daarin centraal: we willen alle leerlingen een veilige en ontspannen omgeving bieden om te leren en om zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen met respect voor hun omgeving en de maatschappij. Het opbrengstgericht werken beschouwen we daarbij als een vanzelfsprekende basis om het beste uit ieder kind te halen.

 

Wilt u meer weten over De Meerhoef? Wij nodigen u van harte uit voor een gesprek.

 

Namens het team van BS De Meerhoef,

Marieke Tromp

Directeur