Welkom op de website van Basisschool De Meerhoef.

Basisschool De Meerhoef is één van de 17 scholen behorende bij de stichting Veldvest. De Meerhoef is een katholieke basisschool. Op De Meerhoef zijn alle leerlingen welkom.

 

Pedagogische opdracht
De school beschouwt de onvoorwaardelijke acceptatie van kinderen als vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In de professionele zorg voor kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van het opgroeiende kind in de basisschoolfase, vindt de school het bieden van sociale veiligheid als basis, van voorwaardelijk belang.

Er wordt daarom een duidelijk accent gelegd op het ‘positief omgaan met elkaar’.
De leerkrachten ondersteunen de leerlingen in de groei van hun waarden

oriëntatie op weg naar hun “eigen in de wereld staan”...