Nieuws groep 1/2 C

Welkom op de pagina van groep 1/2C

Op basisschool De Meerhoef werken we in de groepen 1-2 met de visie van de Basisontwikkeling. Door de kinderen en leerkrachten wordt thematisch gewerkt aan de leerdoelen die voor onze leerlingen zijn beschreven. Aan deze leerdoelen werken we middels methodes voor fonemisch bewustzijn en rekenen, diverse ontwikkelingsmaterialen en met verschillende thema's. Vanaf groep 1 wordt er in alle groepen Engels gegeven, waarbij kinderen via een methode spelenderwijs in aanraking komen met woorden, zinnen en liedjes.

We volgen bij alle kleuters de sociaal emotionele ontwikkeling via het registratieprogramma Zien! Hierbij wordt het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen nauwgezet gevolgd en gekeken waar de ontwikkelbehoeften van uw kind liggen. Tussendoor worden er ook toetsen afgenomen bij de kleuters om te onderzoeken hoe het met de reken- en taalvaardigheden van de kinderen gesteld is. Het onderwijs wordt met deze bevindingen afgestemd op het niveau van de leerling.

 

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema: Dit ben ik / Vriendschap. 
Op Parro heeft u al foto’s van werkjes voorbij zien komen.  
Vanaf 21 september zal het thema Herfst worden aangeboden.

Nieuwsitem
2020-09-17

Doelen reken- en taalactivteiten

Nieuwsitem
2020-09-17

Rikki en zijn vriendjes

Nieuwsitem
2020-09-17

Lettertafel m

Nieuwsitem
2020-09-17

Thema Dit ben ik / Vriendschap

Nieuwsitem
2020-09-17

Taal in de bouwhoek