Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6

  

Presentaties

De uitleg voor de boekbesprekingen en spreekbeurten zijn mee naar huis gegeven. Hieronder de bestanden in het geval dat er een nieuwe nodig is.

Boekbespreking

Spreekbeurt

 

Ouderavond

Dinsdag 28 augustus was er een ouderavond voor groep 6. Hieronder de powerpoint en de praktische informatie die die avond aan bod zijn gekomen.

 

Powerpoint ouderavond

Praktische informatie Groep 6

 

Wereldoriëntatie

Op dit moment zijn we bezig met deze hoofdstukken van WO:

Natuur en Techniek

Kringloop in de natuur

In dit hoofdstuk leren we:

- planten en dieren kennen die in een bosgebied leven;

- welke verschijnselen er in de herfst in een bos te zien zijn;

- hoe de organismen in een ecosysteemmet elkaar in een voedselkringloop zijn verbond

 

Geschiedenis

De tijd van pruiken en revoluties

In dit hoofdstuk leren we:

- dat Nederland bestuurd werd door een kleine groep rijke regenten;

- dat het verschil tussenrijk en arm toenam;

- dat patriotten tegen de regenten en de stadhouder in opstand kwamen;

- dat Fransen en patriotten Nederland veroverden, waardoor de regenten hun macht verloren.

 

Aardrijkskunde

Werken in de landbouw

In dit hoofdstuk leren we:

- kenmerken van verschillende soorten landbouw;

- op welke verschillende manieren boeren werken;

- de topografie van Friesland, Groningen en Drenthe.