Praktische zaken

Ziekmelden
Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen tussen 8.00 uur - 8.30 uur wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.

 

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.15 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de kinderen naar binnen mogen komen en naar hun klas gaan.
Er is voor schooltijd geen toezicht op het speelplein.

Onze school een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven.

 

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 25-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 21-02-2021
2de paasdag 05-04-2021    
Koningsdag 27-04-2021    
Meivakantie 03-05-2021 t/m 16-05-2021
Bevrijdingsdag 05-05-2021   valt in meivakantie
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021
2de Pinksterdag 24-05-2021    
Zomervakantie 24-07-2021 t/m 05-09-2021

 

Studiedagen 2020-2021 

Dinsdag 15-09-2020 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  16-10-2020 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  18-12-2020 studiemiddag

vrij vanaf 12.00 uur

Donderdag 28-01-2021 studiedag hele dag vrij
Vrijdag 12-02-2021 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 17-03-2021 studiedag hele dag vrij
Vrijdag 30-04-2021 sudiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag  25-06-2021 studiedag hele dag vrij
Maandag 28-06-2021 studiedag hee dag vrij
Vrijdag  23-07-2021 calamiteitendag* hele dag vrij*

*Calamiteitendag: dit is in principe een vrije dag mits deze dag al “verbruikt” is i.v.m. een calamiteit, dan wordt het een gewone lesdag. Wanneer hier sprake van is, zullen we dit met u communiceren via de nieuwsbrief.

 

Leerplicht en verlof
Het vragen van bijzonder verlof verzoeken wij u schriftelijk te doen. 
Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden.

 

Het aanvraagformulier
Verlofregeling


Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent verlof kunt u ook vinden op: http://www.leerplicht.net