Praktische zaken

Ziekmelden
Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen tussen 8.00 uur - 8.30 uur wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.

 

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.15 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de kinderen naar binnen mogen komen en naar hun klas gaan.
Er is voor schooltijd geen toezicht op het speelplein.

Onze school een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven.

 

Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 12-02-2018 t/m 16-02-2018
2de paasdag 02-04-2018    
Koningsdag 27-04-2018   (valt in de meivakantie)
Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaart 10-05-2018   (valt in de meivakantie)
2de Pinksterdag 21-05-2018    
Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018

 

Studiedagen 2017-2018 

Woensdag 27-09-2017 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Maandag 02-10-2017 studiedag hele dag vrij
Woensdag  06-12-2017 studiedag hele dag vrij
Donderdag  25-01-2018 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  09-02-2018 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Dinsdag 06-03-2018 studiedag hele dag vrij
Dinsdag 03-04-2018 studiedag hele dag vrij
Donderdag  26-04-2018 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 01-06-2018 studiedag hele dag vrij
Woensdag 13-06-2018 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag  06-07-2018 calamiteitendag*  hele dag vrij*

 *Calamiteitendag: dit is in principe een vrije dag mits deze dag al “verbruikt” is i.v.m. een calamiteit, dan wordt het een gewone lesdag. Wanneer hier sprake van is, zullen we dit met u communiceren via de nieuwsbrief.

 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 04-03-2019 t/m 08-03-2019
2de paasdag 22-04-2019   (valt in de meivakantie)
Koningsdag 27-04-2019   (valt in de meivakantie)
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019
2de Pinksterdag 10-06-2019    
Zomervakantie 08-07-2019 t/m  16-08-2019

 

Leerplicht en verlof
Het vragen van bijzonder verlof verzoeken wij u schriftelijk te doen. 
Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden.

 

Het aanvraagformulier
Verlofregeling


Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent verlof kunt u ook vinden op: http://www.leerplicht.net